EPOS W KOPENHADZE

W dniach 6-9 kwietnia 2022 r. odbył się w Kopenhadze  40 zjazd Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (EPOS). Jest to bardzo ważna konferencja naukowa gromadząca co roku lekarzy ortopedów z całej Europy. W konferencji uczestniczył także nasz lekarz – dr Artur Oberc, który był współautorem wygłoszonego referatu na temat leczenia dzieci z wrodzoną łamliwością kości przy użyciu śródszpikowych gwoździ teleskopowych pt: Problems, Complications, and Factors Predisposing to Failure of Fassier-Duval Rodding in Children With Osteogenesis Imperfecta: A Double-center Study . W przyszłym roku to Kraków będzie gościł uczestników tej prestiżowej konferencji.

Share this article

Leave a comment