Zapraszamy na badania diagnostyczne, które umożliwią rozpoznanie jednostki chorobowej, przyczyny i stopnia nasilenia zaburzeń jak i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

OCT - optyczna koherentna tomografia dna oka

Bezinwazyjne badanie pozwalające na szczegółowe zobrazowanie struktury oka i wykrycie wszelkich zmian patologicznych związanych z takimi chorobami jak jaskra, zwyrodnienie plamki, zmiany cukrzycowe siatkówki czy nowotwory oka.

MIKROSKOPIA KONFOKALNA

Badanie mikroskopem konfokalnym pozwala na zobrazowanie struktur (zmian, znamion) w głąb skóry z dużo większą dokładnością niż zwykły mikroskop.

WIDEODERMATOSKOPIA

To nowoczesna oraz nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która służy do wczesnego wykrywania czerniaka złośliwego. Oprogramowanie wideodermaskopu wskazuje stawki barwnikowe znamion i wyświetla ich charakterystykę (rozmiar, kolor, symetria itp.) na ekranie. Różni się od zwykłej dermatoskopii możliwością odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera.

ULTRASONOGRAFIA (USG)

Zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medycynie. Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian.

DERMATOSKOPIA

Nieinwazyjna mikroskopia powierzchni skóry. Badanie przy użyciu dermatoskopu umożliwia efektywną identyfikację zmiany skórnej, postawienie wczesnej diagnozy oraz podjęcie decyzji o usunięciu podejrzanej zmiany skórnej. Jej głównym celem jest zdiagnozowanie czerniaka skóry i odróżnienie go od łagodnych znamion.

OFTALMOSKOPIA

Badanie dna oka dostarcza informacji w jakiej kondycji są nasze oczy. Pozwala zdiagnozować wiele chorób, a także monitorować zmiany na dnie oka, wynikające z postępu chorób ogólnoustrojowych, takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca.

TONOMETRIA APLANACYJNA

Rutynowe badanie okulistyczne polegające na pomiarze ciśnienia wewnątrz gałki ocznej metodą Goldmanna (w badaniu wykorzystuje sie tonometr Goldmanna). Wynik badania pozwala potwierdzić lub wykluczyć obecność jaskry oraz nadciśnienia ocznego.

GONIOSKOPIA

Metoda pozwalająca na obejrzenie kąta rogówkowo-tęczówkowego w celu oceny szerokości oraz określenia konfiguracji kąta, a także poszukiwania uszkodzeń i nieprawidłowych złogów w obrębie jego struktur. Gonioskopia jest jednym z badań przeprowadzanych w celu wykrycia jaskry i klasyfikacji jej na jaskrę z otwartym bądź zamkniętym kątem przesączania.

TEST SCHIRMERA

Badanie wydzielania łez. Określa stopień podstawowego i odruchowego wydzielania łez. Podstawowy test w przypadku podejrzenia o zespół suchego oka i zaburzeń nawilżania powierzchni oka.</p> <p>

RETINOMAX 3

Najnowocześniejszy autorefraktometr przenośny. Stosowany głownie w okulistyce pediatrycznej w celu diagnostyki wad wzroku i niedowiedzenia u dzieci. Badanie jest bezinwazyjne i szybkie. Dziecko może w trakcie badania siedzieć na kolanach mamy.

Każde z badań można wykonać w naszej klinice podczas konsultacji lekarskiej.