Urszula Stefańska

Urszula Stefańska

Dyplomowana ortoptystka

O mnie

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie. Pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym – praca na stanowisku ortoptystki w Oddziale oraz Przychodni Leczenia Zeza i Niedowidzenia w Witkowicach a obecnie pracuje na stanowisku ortoptystki w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym. Ukończyła szkolenia z zakresu badania OCT oraz brała udział w licznych konferencjach naukowych Sekcji Strabologicznych jak również posiada certyfikat ukończenia trzech stopni kursu refrakcyjnego.

Specjalizacje

  • Badanie ostrości wzroku do dali i bliży bez okularów i w korekcji pacjenta (wykrywanie niedowidzenia pochodzenia ośrodkowego)
  • Badanie metodą Cover-Test (badanie równowagi mięśniowej): diagnoza zezów okresowych, jawnych i wykrywanie zezów ukrytych
  • Badanie w 9-ciu kierunach spojrzenia – wykrywanie zaburzeń w działaniu mięśni gałkoruchwych, diagnozowanie zeza skośnego i porażennego
  • Ocena stanu obuocznego widzenia przy pomocy testów stereoskopowych do bliży: Lang, test Muchy, TNO
  • Badanie w kierunku zeza ukrytego na Skrzydle Maddoxa
  • Pomiar kąta zeza na synoptoforze (kąt obiektywny i subiektywny) oraz ocena stanu obuocznego widzenia (jednoczesna percepcja, fuzja – zakres w konwergencji i dywergencji oraz stereopsja)
  • Badanie testem Wortha (badanie równowagi sensorycznej)
  • Badanie konwergencji i akomodacji
  • Badanie wady refrakcji przy użyciu autorefraktometru
  • Dobór okularów adekwatnie do wady wzroku i zeza

Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie

Opinie

Rejestracja

ul. Rogozińskiego 6 LU 5-6, 31-559 Kraków

690 040 903