MD PhD Jarema Paduszyński

Physiotherapist, osteopath

About me

A lecturer at the Faculty of Health Sciences.
A graduate of the Faculty of Rehabilitation at the Academy of Physical Education in Kraków.
He has done a research on diagnosing and treating pain of the locomotive system using the osteophatic medicine and manual therapy.
MD Jarema Paduszyński boasts a 23-year therapeutic experience.
He has finished 5-year postgraduate studies on Ostheopatic Medicine at the Osteopathie Schule Deutschland, the course of Microkinesitherapy according to the Grosjean and Benini concept – module A, B, C, the course of Medical Kinesiotaping – taping in the dysfunctions of the locomotive system, PNF, The Manual Therapy – the Mulligan Concept, the McKenzie method - modules A, B, C, D, a postgraduate training on Orthopedic Medicine according to the Cyriax method. Moreover, MD Paduszyński holds the title of the International OM Cyriax Therapist, the Dr Ackermann method Therapist – the structural osteopathy and chiropractice. Addictionally, he obtained the title of Master of Chiropractic Ackermann Institute in 2008.

  Fields of expertise

  • Sciatica, brachialgia, lumbago (including non-operational) 
  • enthesopathy ( including tennis and golf elbow) 
  • after sprain injuries of ankle and knee joints 
  • headaches and dizziness, 
  • migraines, 
  • functional disorders of the digestive system (heartburn, indigestion, constipation, colics), 
  • chronic sinusitis, reoccuring infections, 
  • fibromyalgia, 
  • muscle tensions, 
  • psychosomatic disorders, 
  • functional bite disorders.

  List of publications

  1. Paduszyński J., Błyszczuk J., 2009. Skuteczność metody Cyriaxa w porównaniu do metody kompleksowej w leczeniu dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa. Refleksoterapia, nr 3, s. 11-15.
  2. Paduszyński J., Rymarczyk B., 2009. Rys historyczny terapii manualnej w Europie i na świecie oraz ogólne założenia koncepcji wybranych szkół manualnych. Refleksoterapia, nr 2, s. 28-35.
  3. Paduszyński J., 2010. Polscy pionierzy medycyny chińskiej-niezwykłe ich dokonania oraz historia życia. Refleksoterapia, nr 1, s. 30-34.
  4. Paduszyński J., 2010. Leksykon terapii manualnej. Refleksoterapia, nr.2, s. 29-31.
  5. Paduszyński J., Mucha D. 2011 Zastosowanie wybranych technik mobilizacyjnych z obszaru chiropraktyki i osteopatii w dysfunkcjach kręgosłupa odcinka piersiowego. Rozdział w monografii.
  6. Paduszyński J., Mucha D., Jenek B., 2011. Kręgarstwo z archiwum – na podstawie dzieł ks. M. Pawłowskiego. Medycyna manualna, Tom XV nr 4, s.42-48.
  7. Paduszyński J., Mucha D.2012, - Kinezjotaping `{`w`}` . T. Kasperczyk, D. Mucha.(red.) Podstawy terapii manualnej. Wydawnictwo Jet, Kraków 2012, s.85-95.

  Participation in many congresses and scientific conferences

  Kraków 19 03 2011 Zebranie Naukowo Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Zarząd Oddziału – Region Małopolska. Referat pod tytułem „ Wybrane techniki terapii manualnej na odcinek szyjny według metody Cyriaxa – aspekty teoretyczne i praktyczny pokaz technik”.

  Kraków AWF 21-23.09.2012 – XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej – Oblicza medycyny manualnej- jedność w różnorodności. Wygłoszenie referatu pod tytułem

  Opinions

  Registration

  ul. Szuwarowa

  690 040 903

  690 264 195