Prof. dr hab. Piotr Kołodziejczyk

Prof. dr hab. Piotr Kołodziejczyk

Specjalista chirurg

O mnie

Od czasu studiów związany jest z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.
Szkolenie specjalizacyjne odbywał w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Krakowie, w Klinice Chirurgii Kyushu University, Fukuoka Japonia, Oddziale Patologii Przewodu Pokarmowego, Kyushu University,
Fukuoka Japonia, Klinice Chirurgii Wątroby, Uniwersytet w Moguncji, Niemcy.
Obecnie pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii.
Główne zainteresowania to nowotwory przewodu pokarmowego, a szczególnie rak żołądka, nowotwory wątroby i dróg żółciowych.
Prof. Piotr Kołodziejczyk jest w tym zakresie autorem licznych publikacji międzynarodowych i krajowych, a także podręczników dla lekarzy i studentów.
Odbył szereg szkoleń w dziedzinie chirurgii raka żołądka i wątroby w wiodących ośrodkach europejskich i japońskich.
Jest obecnie Członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Raka Żołądka (IGCA) był Prezesem Krakowskiego Oddziału i członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Specjalizacje:

  • Konsultacje w dziedzinie chirurgii nowotworów żołądka, wątroby, dróg żółciowych, trzustki i jelita grubego
  • Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski

Opinie

Rejestracja

ul. Podskale

690 040 903