Prof. UJ dr hab. Antoni Szczepanik

Prof. UJ dr hab. Antoni Szczepanik

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

O mnie

Od czasu studiów związany jest z Krakowską Akademią Medyczną, a następnie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej oraz w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii oddział w Krakowie.
Obecnie pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii.
Główne zainteresowania to nowotwory przewodu pokarmowego, a szczególnie rak żołądka i rak jelita grubego, nowotwory skóry, diagnostyka ultrasonograficzna i diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego.
Profesor Szczepanik jest w tym zakresie autorem licznych publikacji międzynarodowych i krajowych, a także podręczników dla lekarzy i studentów.
Odbył szereg szkoleń w dziedzinie chirurgii onkologicznej i chirurgii robotowej w wiodących ośrodkach europejskich i azjatyckich.
W latach 2016-2017 był Prezydentem European Society of Surgery. W latach 2015-2020 był konsultantem wojewódzkim dla Podkarpacia w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

  Specjalizacje

  • Konsultacje w dziedzinie chirurgii onkologicznej
  • Konsultacje w dziedzinie schorzeń przewodu pokarmowego
  • Badania ultrasonograficzne
  • Nowotwory skóry
  • Znamiona barwnikowe

  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski

  Krakowska Akademia Medyczna

  Opinie

  Rejestracja

  ul. Podskale

  690 040 903