lek. med. Andrzej Belowski

lek. med. Andrzej Belowski

Angiolog, lekarz chorób wewnętrznych

O mnie

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu Angiologii (choroby naczyń) i Chorób Wewnętrznych. Członek Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Od początku kariery zawodowej związany z Odziałem Klinicznym Kliniki Angiologii i Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, następnie z Pracownią Terapii Endowaskularnej i Poradnią Chorób Naczyń przy Klinice Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika w Krakowie - wiodącym w Polsce Ośrodkiem Angiologii Interwencyjnej. Od ponad 10 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem interwencyjnym (wewnątrznaczyniowym) i zachowawczym chorób naczyń obwodowych, w tym najcięższych przypadków krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy zarostowej tętnic. Posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu ultrasonograficznych badań dopplerowskich tętnic i żył (ponad 1000 wykonanych badań dopplerowskich rocznie w ramach świadczeń ambulatoryjnych). Uczestnik i prelegent konferencji naukowych oraz badań klinicznych związanych z chorobami naczyń. Autor i administrator Rejestru Zabiegów Angiologicznych – największej w Polsce bazy danych, obejmującej wyniki leczenia interwencyjnego pacjentów Kliniki Angiologii oraz ich jakość życia. Współautor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych o tematyce chorób naczyń.

Specjalizacje

  • interwencyjne i zachowawcze leczenie miażdżycy tętnic
  • diagnostyka ultrasonograficzna i leczenie zakrzepicy żył i niewydolności żylnej 
  •  dopplerowskie badania ultrasonograficzne (tętnice szyjne, żyły i tętnice kończyn dolnychaorta brzuszna, tętnice trzewne i nerkowe, ocena funkcji przetok dializacyjnych, diagnostyka zespołu rnego otworu klatki piersiowej – TOS i innych zespołów uciskowych, inne badania – po konsultacji telefonicznej) 
  • diagnostyka niedokrwienia w przebiegu stopy cukrzycowej  
  • konsultacje naczyniowe
  • konsultacje internistyczne

Collegium Medicum w Krakowie

Opinie

Rejestracja

ul. Rogozińskiego

690 040 903