MD Agnieszka Kulig

MD Agnieszka Kulig

Ophthalmologist

About me

A graduate of Medical Studies at the Jagiellonian University in Kraków. She passed the specialisation examination of professional competence with distinction. Dr Kulig owns several diplomas and certificates proving her knowledge and expertise in ophtalmology. Every year she participates in national and international scientific congresses and conferences. A member of the Polish Ophtalmology Association as well as the European Society of Cataract and Refractive Surgery.

Fields of particular interest: : laser vision correction (Femtolasik, EBK, transPRK, LASEK), diagnosis and treatment of keratoconus, procedures on eyelids and ocular surface, diagnosis and treatment of glaucoma , AMD, laser treatment of retinal diseases – diabetes related complications, retinal vascular diseases .

 • Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

  2007 - 2012

  Lekarz rezydent w ramach szkolenia specjalizacyjnego z okulistyki

 • Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej w Krakowie

  2012 - 2015

  Dokończenie szkolenia specjalizacyjnego a następnie praca jako lekarz specjalista na stanowisku młodszy asystent

 • Centrum Nowoczesnej Okulistyki Voigt Medica

  od 2014
 • Centre De La Vision w Krakowie

  od 2015

FIELDS OF EXPERTISE

 • allergic conditions of the eye
 • glaucoma
 • cataract
 • myopia
 • eye diseases
 • vision defects
 • hypermetropy
 • optic neuritis
 • macular degeneration
 • visual disorder
 • injuries
 • tear duct obstruction
 • eye and eye socket injuries

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europen Society of Cataract and Rafractive Surgery

Coroczne uczestnictwo w zjazdach, konferencjach naukowych w kraju i za granicą ( również jako wykładowca ) oraz w kursach

Opinions

Registration

ul. Rogozińskiego

690 040 903
690 209 444